Hlášení městského rozhlasu dne 04.09.2020

Muzeum krajky ve Vamberku vás zve v pátek 04.09.2020 od 18:00 hodin na muzejní zahradu, kde proběhne Recitál pro hospic Setkání. Vystoupí Jindřich Černohorský s autorskými písněmi, autorské básně přednese Hana Tylšová. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na zakoupení oxygenátoru.

Vážení odběratelé, sdělujeme Vám, že v termínu od 07.09.2020 do 18.09.2020 budou prováděny odečty stavů vodoměrů, včetně fyzické kontroly měřidla, a to pouze pracovníky společnosti Vamberecká voda s.r.o. V tomto termínu bude kancelář společnosti uzavřena.