Hlášení městského rozhlasu 06.03.2017

Starosta města zve občany na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva města Vamberk, které se uskuteční ve středu 8. března 2017 od 18.00 hodin v Městském klubu Sokolovna.

Na programu jednání jsou navrženy body: volba přísedících u okresního soudu, zápis z kontrolního a finančního výboru, změny rozpočtu, schválení veřejnoprávních smluv, komplexní pozemkové úpravy, převody nemovitostí, obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her, schválení kontokorentního úvěru pro Vambereckou vodu a diskuse.