Dotazník – spokojenost s veřejnou dopravou v KH kraji

Královéhradecký kraj dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami a snažíme se vyjít vstříc studentům, kteří si jako téma své bakalářské nebo diplomové práce vyberou téma týkající se dopravy a dopravní obslužnosti v našem regionu. V současné době probíhá elektronickou formou dotazník „Průzkum spokojenosti a kvality veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji“, který zpracovává a vyhodnocuje v rámci své bakalářské práce student Dopravní fakulty Jana Pernera. V souvislosti s aktuální situací COVID-19 není umožněno studentovi získávat odpovědi přímo v terénu a je odkázán pouze na elektronickou formu. Dotazník k průzkumu naleznete: https://bit.ly/2VOnwmn