Hlášení městského rozhlasu

Hlášení městského rozhlasu dne 08.12.2020

Starosta města zve občany na 12. veřejné zasedání Zastupitelstva města Vamberk, které se uskuteční ve středu 09.12.2020 od 18:00 hodin v Městském klubu Sokolovna. Na programu jednání jsou navrženy body: Změny rozpočtu, Zápis z finančního výboru, Návrh rozpočtu na rok 2021, Dotační programy vyhlášené městem, Zajištění dluhů společnosti Vamberecká voda, Převody nemovitostí, Volba přísedících u okresního soudu a Diskuze.

Hlášení městského rozhlasu dne 25.11.2020

Městská knihovna Vamberk zve srdečně širokou veřejnost na podvečerní procházky Voříškovou ulicí. Každou adventní neděli od 16:30 do 18:30 hodin se můžete  těšit na chvojím a svíčkami ozdobené nové schody pod knihovnou. A pokud věříte na splnění vánočních přání, stačí je napsat a pověsit na vánoční stromeček ukrytý u altánku na zahradě knihovny.

Hlášení městského rozhlasu dne 23.11.2020

Městská policie žádá občany, aby neodkládali velkoobjemový odpad na místech určených k třídění běžného domovního odpadu. Velkoobjemový odpad je možno uložit zdarma do sběrného dvora. Za odložení takového odpadu mimo vyhrazené místo hrozí pokuta 50 000 Kč.

Městská knihovna Vamberk bude od pondělí 30.11.2020 fungovat opět v nouzovém režimu, tedy výdej předem objednaných knížek v chodbě knihovny. Bude otevřeno: pondělí a čtvrtek 8:00 – 11:00, 13:00 – 17:00. Knížky si objednávejte přes e-mail, případně telefonicky. E-mail dospělí: knihovna.dospeli@vamberk.cz, tel. 494 370 577, e-mail děti: knihovna.detske@vamberk.cz,  tel. 494 370 578.  Těšíme se na vás.

Hlášení městského rozhlasu dne 04.11.2020

Technické služby oznamují, že od pondělí 09. do čtvrtka 12.11.2020 proběhne svoz kompostovatelného odpadu. Na každé místo budou přistaveny dva kontejnery – jeden na větve a druhý na zbylý kompostovatelný odpad. Žádáme občany o důsledné třídění. Podrobný rozpis míst a časů přistavení kontejnerů je uveřejněn v říjnovém zpravodaji, na vývěskách, plakátovacích plochách a na webových stránkách města. Mobilní svoz nebezpečného odpadu již nebude prováděn. Občané mají možnost nebezpečný odpad předat na sběrném místě v ulici Jůnova.