Hlášení městského rozhlasu

Hlášení městského rozhlasu dne 19.02.2019

Z důvodu náhlého onemocnění herce se divadelní představení Perfect days ve středu 20. února ruší. Představení se přesouvá na náhradní termín 16. března od 19:00 hodin. Děkujeme za pochopení, Městský klub Sokolovna Vamberk.

Předprodej vstupenek na Hasičský ples ve Vamberku bude zahájen ve čtvrtek 21. února a v úterý 26. února vždy od 17:00 do 18:00 hodin v hasičské zbrojnici ve Vamberku.

V sobotu 23. února od 20:00 hodin se koná v pekelské hospodě PYŽAMO MAŠKARNÍ PLES. Hraje: Jiří Suchánek. Vstupné 100,- Kč.

Hlášení městského rozhlasu dne 18.02.2019

Starosta města zve občany na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Vamberk, které se uskuteční ve středu 20. února 2019 od 17:00 hodin v Městském klubu Sokolovna. Na programu jednání jsou navrženy body: Odměna předsedy grantové komise, Změny rozpočtu č. 1 a návrh změn rozpočtu č. 2 a schválení veřejnoprávních smluv na dotace, Schválení podání žádosti o dotaci Ministerstvu pro místní rozvoj, Převody nemovitostí a Diskuze.

Hlášení městského rozhlasu dne 28.01.2019 (Merklovice)

Finanční úřad v návaznosti na komplexní pozemkové úpravy, které proběhly v roce 2018 v katastrálním území Merkovice, upozorňuje daňové poplatníky, u kterých došlo ke změnám rozhodným pro vyměření daně z nemovitých věcí, na povinnost podat do 31. ledna 2019 daňové přiznání. Více informací naleznete na webových stránkách města nebo na portálu finanční správy.

Hlášení městského rozhlasu dne 16.01.2019

Sbor dobrovolných hasičů Peklo vás srdečně zve na HASIČSKÝ PLES, který se koná v pátek 18. ledna od 20:00 hodin v pekelské hospodě. Bude připravena zvěřinová kuchyně a bohatá tombola.

V Muzeu krajky ve Vamberku bude probíhat od 18. ledna do 21. dubna 2019 výstava POKLADY PODORLICKÝCH SVATOSTÁNKŮ. Vernisáž proběhne v pátek 18. ledna od 16:00 hodin.

 

Hlášení městského rozhlasu dne 09.01.2018

Městská knihovna Vamberk Vás srdečně zve na první autorské čtení letošního roku – ve čtvrtek 10. ledna v 17:30 hodin je pro Vás připraveno setkání s paní Věrkou Fina a jejími knihami. Od pondělí 14. ledna do pátku 25. ledna bude knihovna z důvodu další etapy technických úprav a malování uzavřena. Veškeré připravené akce, přednášky a besedy však budou probíhat v oznámených termínech beze změny. Děkujeme za pochopení.

 

Hlášení městského rozhlasu dne 18. a 19.12.2018

Tradiční prodej vánočních kaprů bude probíhat 20. – 23. 12. 2018 vždy od 09:00 do 18:00 hodin v Pekle ve mlýně u dřevěného mostu.

Přijďte si pro Betlémské světlo do „živého Betléma“ do kostela sv. Prokopa v neděli 23.12.2018 v 10:15 hodin na konci mše svaté nebo na faru v pondělí 24.12.2018. Klidné a spokojené vánoce přejí Vamberečtí skauti.

Srdečně vás zveme na tradiční troubení vánočních koled z balkónu radnice, které se koná v pondělí 24. 12. 2018 ve 23:30 hodin.

Předsilvestrovský ohňostroj bude zahájen v neděli 30.12.2018 v 17:30 hodin na Husově náměstí, kde zahraje Vamberecká dechovka a proběhne novoroční zdravice starosty. V 18:00 hodin propukne samotný ohňostroj a po jeho skončení se bude konat posezení s hudbou v Městském klubu Sokolovna.

Městská knihovna upozorňuje, že ze zdravotních důvodů se překládá autorské čtení s paní Věrkou Finou na 10. ledna 2019 od 17:30 hodin. Děkuje za pochopení a přejeme Vám všem šťastné svátky.