Archiv autora: Sekretariát

Hlášení městského rozhlasu dne 02.04.2020

Technické služby oznamují, že od pondělí 06. do čtvrtka 09.04.2020 proběhne svoz zeleně, spadaného listí, staré trávy, větví, či jiného kompostovatelného odpadu. Na každé svozové místo budou současně přistaveny dva kontejnery. Jeden z nich bude určen na větve a druhý na zbylý kompostovatelný odpad.  Žádáme občany o důsledné třídění. Rozpis svozových míst naleznete ve vývěskách, na webových stránkách města a v dubnovém Vambereckém zpravodaji.

Informace – koronavirus

01.04.2020   Mimořádné opatření – maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách

30.03.2020   Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest   Ministerstvo zdravotnictví vydalo s účinností od 31.03.2020 mimořádné opatření, kterým se stanovují výjimky z dosud platného krizové opatření schváleného vládou. Děti do dvou let věku a řidiči motorových vozidel, kteří jsou sami v uzavřeném vozidle, nově nemusí mít pokrývku úst a nosu. Pro ostatní nadále platí povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest v místech mimo bydliště. Takovou ochranou je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

30.03.2020   Mimořádné opatření – prodloužení zákazu maloobchodního prodeje

30.03.2020   Mimořádné opatření – prodloužení omezení pohybu osob

30.03.2020   Roznos Česká pošta

30.03.2020   Sousedská pomoc

26.03.2020  Mimořádné opatření – Výjimky z uzavření obchodů   Prodlužuje se zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkou vybraných prodejen. Nově se do výjimek zařadilo zámečnictví, servis výrobků a strojů pro domácnost, myčky automobilů a také činnosti týkající se pohřbívání. Zákaz prodeje se také nevztahuje na poskytování ubytovacích služeb, a to osobám za účelem výkonu povolání a cizincům s pracovním povolením či do doby opuštění území České republiky.

24.03.2020   Penny – Informace k mimořádným opatřením

23.03.2020   Mimořádné opatření – vyčlenění prodejní doby pro seniory   Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží a  drogerie s prodejní plochou více než 500 m2 v čase mezi 08:00 – 10:00 hodin s výjimkou pro seniory nad 65 let.

23.03.2020   Mimořádné opatření – volný pohyb osob na území ČR   Dle mimořádných opatření do 01.04.2020 do 06:00 hodin nařizuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry.

23.03.2020   Mimořádné opatření – omezení maloobchodního prodeje

23.03.2020   Finanční úřad – nouzový stav – úřední hodiny

18.03.2020   Informace Krajského úřadu KH kraje – omezení dopravní obslužnosti

18.03.2020   Rozhodnutí č. 2 hejtmana Královéhradeckého kraje z 18.03.2020 – povinné nošení ochranných pomůcek

18.03.2020   Usnesení vlády ČR č. 249 – Krizové opatření o vyhrazení času pro seniory nad 65 let pro nakupování v maloobchodních prodejnách potravin

18.03.2020   Usnesení vlády ČR č. 247 – Krizové opatření o zákazu pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků, omezení pohybu a zdravotních kontrolách pendlerů

18.03.2020  Poděkování KONZUM

14.03.2020   Usnesení vlády ČR č. 211 – O přijetí krizového opatření

13.03.2020   Informační leták – Omezení provozu autobusových linek od 16.03.2020 – Královéhradecký kraj

13.03.2020   MŠMT – Informace k vyhlášení nouzového stavu

12.03.2020   Usnesení vlády ČR č. 201 – Opatření o zákazu školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství

12.03.2020   Usnesení vlády ČR č. 200 – Opatření v mezinárodní osobní dopravě

12.03.2020   Usnesení vlády č. 199 – Opatření o zákazu pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí s účastí nad 30 osob

12.02.2020   Usnesení vlády ČR č. 198 – Opatření o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí

12.03.2020   Usnesení vlády ČR č. 197 – O dočasném znovuzavedení ochrany hranic

12.03.2020   Usnesení vlády ČR č. 194 – Nouzový stav   Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

11.03.2020   Omezení veřejné dopravy

11.03.2020   Co byste měli vědět o koronaviru

10.03.2020  Mimořádné opatření – zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10.03.2020  (Zrušeno Usnesením vlády ČR č. 199 ze dne 12.03.2020)

10.03.2020   Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11.03.2020  (Zrušeno Usnesením vlády ČR č. 201 ze dne 12.03.2020)

10.03.2020   Mimořádné opatření – hraniční kontroly příznaků infekčního onemocnění

09.03.2020   Mimořádné opatření – zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí

Jak si správně mýt ruceSnízení rizik nákazy koronavirem

27.02.2020   Co dělat – Informace pro cestovatele

27.02.2020   Co dělat

Informace Krajské hygienické stanice Královéhradeckého krajeOsoby, které přicestují z rizikových oblastí, by měly kontaktovat naši stanici – následně jim vydáme rozhodnutí o 2 týdenní (či jiné dle konkrétních okolností) karanténě. Pokud se u těchto osob objeví horečka, kašel či dušnost – musí IHNED volat Kliniku infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové.

MUDr. Ivan Kučera, Ph.D., ředitel
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
e-mail: ivan.kucera@khshk.cz
tel.: 495 058 526
mobil: 603 260 418

Hlášení městského rozhlasu dne 30.03.2020

Vážení odběratelé, sdělujeme Vám, že ve středu 01.04.2020 od 08:00 do 10:00 hodin může dojít k odstávce pitné vody v těchto ulicích: v části ulice Tyršova – od Sokolovny směr Záměl, v ulici Magdaleny Grambové, Matěje Kopeckého, Koukolova, Lidická a Boženy Němcové. Žádáme odběratele, aby dvě hodiny po obnovení dodávky pitné vody používali vodu převařenou.

Česká pošta prosí o výpomoc v obci s doručováním obyčejných zásilek. Potřebujeme právě vaši znalost místního okolí. Na směnách se domluvíme, nabízíme 125 Kč/hod., spolupráce formou dohody o provedení práce. Kontaktujte paní Petru Kubistovou, tel.: 733 165 485. Děkujeme.

Připojme se k akci „Není nutno nezpívat“

Ve středu 25.03. ve 12:30 hodin buďte připraveni. Zdeněk Svěrák nás povzbudí svým slovem a spolu s Jaroslavem Uhlířem zazpívá píseň Není nutno. Připojme se k nim. Na ČT1, na stanicích Českého rozhlasu, Evropě 2, Frekvenci 1, Blaník a dalších stanicích.
V Itálii si zpívali sousedé z balkónů, ve Španělsku policisté na ulicích, někde se tleská (už i u nás). Říká se, že co Čech, to muzikant. V domácnostech, obchodech, fungujících podnicích nebo na ulicích se ve středu na chvíli zastavme, vezměme do ruky hudební nástroj a zpívejme.
Místo symbolických tří minut ticha vyjádřeme zpěvem poděkování a podporu všem lidem v první linii boje s pandemií – lékařům, sestřičkám, lékárníkům, řidičům, hasičům, novinářům a dalším.
Otevřete okno. Sedněte k pianu, vytáhněte kytaru, trubku, housle nebo třeba pokličky z kuchyňské linky a po odpočítání začněte hrát píseň Není nutno. Pokud doma hudební nástroj nemáte, nevadí! Zpívejte spolu s rádiem nebo televizí, kde se přidáte ke Zdeňkovi Svěrákovi, Jaroslavu Uhlířovi a dalším.
Organizátorem jsou přátelé lidí, kteří denně čelí pandemii a Piána na ulici z.s.
Navštivte také https://neninutno.cz/

Hlášení městského rozhlasu dne 24.03.2020

Omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti platí nadále minimálně do 01.04.2020 do 06:00 hodin, nevztahuje se na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo zdravotnických zařízení. Do stejné doby zůstává zavřená většina obchodů a restaurace. Zákaz se netýká výdeje pokrmů okénkem nebo prodeje jídla s sebou bez vstupu do provozovny. Senioři mohou nově nakupovat ve velkých obchodech nad 500 m2 od 08:00 do 10:00 hodin, v menších obchodech omezení neplatí. Přehled vydaných opatření naleznete na webových stránkách města www.vamberk.cz

Hlášení městského rozhlasu dne 23.03.2020

Od pondělí 23.03.2020 je zřízeno další sběrné místo ušitých roušek u hlavního vchodu před radnicí. Tyto roušky budou určeny především pro prodavačky v obchodech, kterým je bude rozvážet městská policie. Pokud budete chtít, připojte k sáčku roušek své jméno, aby obdarovaní věděli od koho jsou. Sběrné místo v Konzumu na Struhách je možné dál využívat, ale prioritně prosím využívejte místo u radnice. Pokud máte nedostatek látek a především tkalounů, je možné si pro ně přijít k Hošákovým ve Vrabcově ulici 145.

Roušky pro seniory bude vydávat městská policie v úterý 24.03.2020 od 07:00 do 09:00 hodin před Konzumem na Struhách.