Archiv autora: Sekretariát

Hlášení městského rozhlasu 12.12.2018

Městská knihovna Vamberk nabízí v adventním prodeji každé pondělí a čtvrtek v půjčovní době knihy o našem městě a regionu, krásné knihy pro děti a také vamberský papírový betlém. Zároveň jste srdečně zváni na poslední akci letošního roku, besedu s autorkou knih s duší – Věrkou Fina, které se uskuteční v pátek 28. prosince v 16:30 hodin. Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o včasné rezervace.

V sobotu 15. prosince od 19:00 hodin se koná v Městském klubu Sokolovna vánoční koncert UNI BIG BAND. Vstupné 70 Kč.

 

Hlášení městského rozhlasu dne 10.12.2018

Starosta města zve občany na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Vamberk, které se uskuteční ve středu 12. prosince 2018 od 18:00 hodin v Městském klubu Sokolovna. Na programu jednání jsou navrženy body: Pověření starosty města zastupováním města v Mikroregionu Rychnovsko a ve Sdružení SPLAV, Odměňování předsedy a členů přestupkové komise, Souhlas se vznikem pracovněprávních vztahů mezi obcí a členem zastupitelstva, Zápisy z Finančního výboru, Návrh změn rozpočtu a schválené změny rozpočtu pro rok 2018 a kompetence k provádění změn rozpočtu, Návrh rozpočtu města na rok 2019 a veřejnoprávní smlouvy na schválené dotace, Návrh dotačních programů na rok 2019, Zajištění budoucích dluhů společnosti Vamberecká voda, s. r. o., Převody nemovitostí a Diskuze.

Upozornění

Z důvodu čerpání dovolených bude provoz radnice v době mezi Vánocemi a Novým rokem omezen. Podatelna bude v provozu v pátek 21.12. od 8:00 hodin do 11:00 hodin a v pondělí 31.12. od 8:00 hodin do 11:00 hodin (ve dnech 27.12. a 28.12. bude uzavřena). Pokladna bude naposledy otevřena ve čtvrtek 20.12. v době od 08:00 do 14:30 hodin.

Hlášení městského rozhlasu dne 05.12.2018

Skaut Vamberk zve všechny odvážné děti, aby přišly vyzkoušet svoji statečnost a našly si poklad čerta Kleofáše. V pátek 7. prosince v 16:00 hodin sraz na náměstí dr. Lützowa. Nejmenší děti budou na cestě doprovázet andělé a skřítci.

V pátek 7. prosince v 19:00 hodin v Městském klubu Sokolovna ve Vamberku vystoupí se svým akustickým turné Kamil Střihavka & Leaders.

Římskokatolická farnost Vamberk srdečně zve na vystoupení hudební skupiny GEMMA v neděli 9. prosince od 15:00 hodin v kostele sv. Prokopa ve Vamberku.