Město Vamberk připravuje slavnostní uvítání nových občánků pro děti narozené v období  od 01.09.2022 do 28.02.2023. Ordinace praktického lékaře Medirr s.r.o. (lékaři MUDr. Luňák, MUDr. Beranová) z personálních důvodů ukončila svou činnost k 31.12.2022.  Zdravotní dokumentace každého pacienta bude předána novým jednotlivým zdravotnickým zařízením dle jejich žádosti, nikoliv jednotlivým osobám.

Další pokračování ordinace praktického lékaře pro dospělé  Medirr s.r.o. je v jednání. Pokud  budou jednání úspěšná, bude zachován provoz ordinace  i nadále. Medirr s.r.o.


Informace ke svozu odpadů – Svoz směsného komunálního odpadu z popelnic probíhá vždy ve čtvrtek od 5:00 do 22:00 hodin. V tuto dobu je třeba mít popelnici připravenou ke svozu – v opačném případě nebude vyvezena bez náhrady. Poškozené a označené popelnice nebudou svozovou firmou vyváženy. V tomto případě pokud máte popelnici označenou samolepkou jako poškozenou, je třeba si na své náklady zajistit popelnici novou, která bude splňovat technickou normu EN 840, zejména tyto parametry: vyrobena z plastu HDPE a odolná vůči UV záření, chemickým, biologickým vlivům a mrazu.

V případě problémů kontaktujte prosím přímo dispečink svozové firmy: EKOLA České Libchavy s.r.o., České Libchavy 172, web: www.mariuspedersen.cz na těchto telefonních číslech:

V případě nevyvezených popelnic – Lenka Holečková, tel.: 493 646 340, e-mail: lenka.holeckova@mariuspedersen.cz

V případě poškozených nebo ztracených nádob při svozu – Lenka Robotková, tel.: 493 646 312, e-mail: lenka.robotkova@mariuspedersen.cz


Odstávky elektřiny


SMS Infokanál dne 13.03.2023

V sobotu 15.04.2023 od 19 hod. v MK Sokolovna vystoupí THE BEATLES REVIVAL KLADNO, host: KAREL KAHOVEC. Předprodej: thebeatles.cz (koncerty) a v MKS do 28.3., vstupenka 380,- Kč, v den konání akce 450,- Kč.  Info: 705 409 983

SMS Infokanál dne 02.03.2023

Klub rodičů a přátel školy při Základní škole Vamberk, zve všechny děti z vamberecké základní školy na masopustní karneval s vystoupením kouzelníka. Veškeré informace naleznete na webových stránkách klubu. Akce se koná v sobotu 11.3.2023 od 14:00 hodin v Sokolovně Vamberk.