Archiv pro měsíc: Říjen 2019

Hlášení městského rozhlasu dne 21.10.2019

Starosta města zve občany na 7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Vamberk, které se uskuteční ve středu 23.10.2019 od 18:00 hodin v Městském klubu Sokolovna na malém sále. Na programu jednání jsou navrženy body: Návrh změn rozpočtu č. 13 pro rok 2019 a schválené změny rozpočtu č. 12 pro rok 2019 v kompetenci starosty, Převody nemovitostí a Diskuze.

Oznámení KONZUM

Oznamujeme Vám, že v úterý 22.10. 2019 bude prodejna KONZUM (176), Jiráskova ulice
z důvodu konání inventury uzavřena.
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
562 13 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 553 407

Prosba předsedy sportovní komise

Ve spolupráci s městem Vamberk a Správou sportovních zařízení připravuji podklady k jednání sportovní komise, kde budeme jednat o doporučení Radě města Vamberk umístit do Bednářových sadů (dolní park) prvky dětského hřiště. Prosím obyvatele této lokality, abyste mi sdělili svůj názor, jaké prvky byste zde v parku rádi měli. Napište mi e-mail na frejvaldo@gmail.com  nebo mi zavolejte na 731 960 305.

Postačí mi odpověď:
příklad 1: pískoviště a houpačka
příklad 2: vahadlová houpačka a houpací set pro děti

Předem děkuji za zapojení se, nerad bych navrhoval něco o vás bez vás, Ondřej Frejvald, předseda sportovní komise

Hlášení městského rozhlasu dne 14. a 16.10.2019

Městská knihovna ve Vamberku srdečně zve na přednášku PhDr. Tomáše Černohouse „Příběhy krajanů v Banátu“, kde se můžete dozvědět o tom, jak tam krajané žijí, jak si zachovávají svůj jazyk, o jejich zvycích i o tradičním způsobu jejich života. Přednáška začíná ve čtvrtek 17.10.2019 v 17:30 hodin. Vstupné je 50 Kč.

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje, že v pátek 18.10.2019 od 07:30 do 11:00 hodin je plánovaná odstávka elektrické energie ve Vamberku v ulicích Jůnova, Na Struhách, Palackého, Struha, Šafaříkova a Tyršova. Aktuální přehled o odstávkách elektrické energie lze najít na webových stránkách www.cezdistribuce.cz v sekci „Odstávky“ nebo na webových stránkách města Vamberk v aktualitách.

V pátek 18.10. a v sobotu 19.10.2019 proběhne mobilní svoz nebezpečného odpadu. Svoz bude proveden zastávkovým způsobem, při kterém vozidla zastaví v určený čas na daných stanovištích, kde bude možné nebezpečný odpad odevzdat obsluhám. Časy a místa přistavení vozidel jsou uveřejněny v říjnovém zpravodaji, na vývěskách, plakátovacích plochách a na webových stránkách města. Zde se zároveň dočtete, jakého odpadu se svoz týká.

Spolek přátel historie Vamberka srdečně zve na Prezentaci 3D modelu kostela sv. Prokopa a Přednášku „Když dávné příběhy ožívají …“ v sobotu 19.10.2019 od 14:00 hodin v Městském klubu Sokolovna na malém sále.

Sbor dobrovolných hasičů Peklo pořádá přednášku s projekcí Cesta žigulem z Čestic kolem světa, která se koná v neděli 20.10.2019 od 16:00 hodin v pekelské hospodě. Vstupné 50 Kč.

 

Odstávka systému Czech POINT

Dovolujeme si vás informovat, že Ministerstvo vnitra plánuje mimořádnou vícedenní odstávku informačního systému Czech POINT od pátku 25. října 2019 od 20:00 hod. do úterý 29. října 2019 do 06:00 hod. Po tuto dobu nebude možné s informačním systémem Czech POINT na kontaktních místech veřejné správy pracovat (nebude možné vydávat výpisy z rejstříku trestů, obchodního rejstříku, katastru nemovitostí, bodové hodnocení řidiče, provádět autorizovanou konverzi dokumentů apod.).  Odstávka je nezbytná pro obnovu technologické infrastruktury a související migrace dat po 12 letech provozu. Aktuální dostupnost služeb zde.

 

Upozornění pro majitele psů

Od 01.01.2020 vzniká na základě novely veterinárního zákona nová povinnost čipování psů. Každý pes musí být označen čipem. Změny se týkají zejména ze zákona povinné vakcinace psů proti vzteklině. Od 01.01.2020 pouze u psa označeného mikročipem lze považovat vakcinaci proti vzteklině za platnou. Číslo mikročipu musí být uvedeno v dokladu o očkování psa. Výjimku tvoří pouze psi označeni čitelným tetováním provedeným před 03.07.2011.

Žádáme majitele psů, aby oznámili číslo čipu na pokladně městského úřadu v přízemí, Alena Bartošová, tel.: 494 548 123, e-mail: bartosova@vamberk.cz nebo Irena Šponarová, tel.: 494 548 137, e-mail: sponarova@vamberk.cz