Archiv pro měsíc: Leden 2019

Hlášení městského rozhlasu dne 28.01.2019 (Merklovice)

Finanční úřad v návaznosti na komplexní pozemkové úpravy, které proběhly v roce 2018 v katastrálním území Merkovice, upozorňuje daňové poplatníky, u kterých došlo ke změnám rozhodným pro vyměření daně z nemovitých věcí, na povinnost podat do 31. ledna 2019 daňové přiznání. Více informací naleznete na webových stránkách města nebo na portálu finanční správy.

Upozornění pro daňové poplatníky

Finanční úřad upozorňuje poplatníky, u kterých došlo v roce 2018 ke změnám okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitých věcí nebo ke změně poplatníka daně z nemovitých věcí (např.: nákup, prodej, dar, dědictví, výstavba, přístavba, kolaudace, změna užívání, digitalizace území, pozemkové úpravy, převody bytů do os. vlastnictví apod.), že mají dle § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v platném znění, povinnost podat daňové přiznání do 31.01.2019.

Digitalizace katastrálních map – komplexní pozemkové úpravy, proběhly v roce 2018 v katastrálním území Merklovice.

Důsledkem obnovy katastrálního operátu může být jak změna výměry a číslování parcel, tak změna poplatníka daně z pozemku.

Nájemce je poplatníkem daně z pozemku u pronajatých pozemků evidovaných v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem. Po skončení pozemkových úprav již pozemky nejsou evidovány zjednodušeným způsobem a poplatníkem se stává vlastník.

Změna výměry a číslování parcel i změna poplatníka daně z nemovitých věcí jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitých věcí. Vlastník nemovité věci je tedy povinen podat řádné nebo dílčí daňové přiznání.

Nepodá-li poplatník přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, vystavuje se nebezpečí sankce pokuty za opožděné podání (dle § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění).

Bližší informace je možné získat internetu http://www.financnisprava.cz nebo na Finančním úřadě pro Královéhradecký kraj, Územním pracovišti v Rychnově nad Kněžnou.

Návštěva hejtmana ve městě

V pátek 18.01.2019 navštíví město Vamberk hejtman Královéhradeckého kraje, pan Jiří Štěpán. Poté, co slavnostně zahájí výstavu Poklady podorlických svatostánků v Muzeu krajky ve Vamberku, jej čeká jednání se zástupci vedení města o opravách a rozvoji silnic na území města.

Hlášení městského rozhlasu dne 16.01.2019

Sbor dobrovolných hasičů Peklo vás srdečně zve na HASIČSKÝ PLES, který se koná v pátek 18. ledna od 20:00 hodin v pekelské hospodě. Bude připravena zvěřinová kuchyně a bohatá tombola.

V Muzeu krajky ve Vamberku bude probíhat od 18. ledna do 21. dubna 2019 výstava POKLADY PODORLICKÝCH SVATOSTÁNKŮ. Vernisáž proběhne v pátek 18. ledna od 16:00 hodin.