Archiv pro měsíc: Červen 2017

Hlášení městského rozhlasu 27. a 29.06.2017

Dovolujeme si vás pozvat na 15. Mezinárodní setkání krajkářek, které bude zahájeno v pátek 30. června od 15:00 hodin v Městském klubu Sokolovna a potrvá do neděle 2. července. Současně se koná 8. Bienále české krajky ve sportovní hale, které potrvá až do 16. července. Podrobný program najdete ve vambereckém zpravodaji nebo na webových stránkách města.

Sbor dobrovolných hasičů Vamberk si dovoluje pozvat spoluobčany na slavnostní uvedení nového hasičského vozidla do provozu v sobotu 1. července od 10:00 hodin před budovou hasičské zbrojnice ve Vamberku.

Hlášení městského rozhlasu 14.06.2017

Sbor dobrovolných hasičů Merklovice vás zve na Oslavy 120 let založení sboru, které se konají v sobotu 17. června 2017 od 14:00 hodin na hřišti v Merklovicích. K poslechu zahraje Vamberecká dechovka, Stará vesta, Pružná těla, DJ Jiří Suchánek, vystoupení loutkového divadla. Hlavním hostem programu bude skupina READY KIRKEN. Občerstvení bude zajištěno. Všichni jste srdečně zváni!

 

Poptávka

Městský klub Sokolovna Vamberk přijme obsluhu šatny. Informace v kanceláři MKS nebo na tel.: 494 541 484.

Hlášení městského rozhlasu 07.06.2017

Muzeum krajky ve Vamberku vás zve na benefiční představení divadla Rybka DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ, které se koná v pátek 9. června od 17:30 hodin na zahradě muzea. Vstupné 60,- Kč.

Spolek přátel historie Vamberka zve zájemce na VYCHÁZKU PO ZANIKLÝCH VAMBERSKÝCH HOSPODÁCH. Sraz v sobotu 10. června ve 13:30 hodin před Hotelem Krajka.

Sbor dobrovolných hasičů Peklo pořádá v sobotu 10. června od 15:00 hodin na sportovním hřišti v Roští akci PEKELSKÉ VÍTÁNÍ LÉTA. Po celý den zajištěn zábavný program, loutkové divadlo „Kašpárek“, občerstvení zajištěno – pekelské makrely, klobásy a párky.

 

Hlášení městského rozhlasu 05.06.2017

Starosta města zve občany na 19. veřejné zasedání Zastupitelstva města Vamberk, které se uskuteční ve středu 7. června 2017 od 18:00 hodin v Městském klubu Sokolovna. Na programu jednání jsou navrženy body: Zápis z Finančního výboru č. 14, Závěrečný účet města za rok 2016, Účetní závěrka za rok 2016, Návrh změn rozpočtu č. 10 a schválené změny č. 4 – 7, 9 a změna rozpočtových položek rozpočtové skladby, Převody nemovitostí a Diskuse.

Ve středu 7. června dopoledne navštíví městskou knihovnu spisovatelka Ivona Březinová. Píše knihy pro děti a dospívající. Děti ze základní školy budou mít možnost povídat si s autorkou knih.