Archiv pro měsíc: Září 2016

Územní pracoviště finančních úřadů již vydávají přihlašovací údaje k evidenci tržeb

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj upozorňuje podnikatele a jejich zástupce, že od 1.9.2016 lze žádat o vydání přihlašovacích údajů potřebných pro evidování tržeb.

Získání přihlašovacích údajů je prvním a důležitým krokem k evidenci tržeb. Je důležité, aby podnikatele nebo jejich zástupci nenechali podání žádosti na poslední chvíli. Přestože jsou územní pracoviště na vydávání těchto údajů připravena, nemůžeme vyloučit případné fronty s blížícím se prosincem. Přijďte tedy včas!

Žádost o autentizační (přihlašovací) údaje k evidenci tržeb je možné podat pouze dvěma způsoby, a to buď elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu (EPO žádost) s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky (tj. s ověřenou identitou osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky), nebo osobně (ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu v době úředních hodin (pondělí a středa od 8 – 17 hod, v úterý a ve čtvrtek od 8 – 15.30 hod a v pátek od 8 – 14 hodin).

Ostatní způsoby podání žádosti, např. podepsané ZAREP či zaslané prostřednictvím datové schránky nejsou podporované zákonem.

Od 1.12.2016 nastupuje první fáze evidence tržeb a evidovat budou podnikatelé s NACE činností ubytovací a stravovací služby (více informací na www.etrzby.cz). V působnosti Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj by mělo v této první fázi začít evidovat cca 11 tisíc fyzických osob a cca 2 300 právnických osob. Za prvních čtrnáct dní bylo správci daně v Královéhradeckém kraji vydáno 190 přihlašovacích údajů.

Romana Barešová, tisková mluvčí FÚ pro Královéhradecký kraj

Uzavírka silnice v Potštejně – autobusové spojení

Dovolujeme si informovat o dočasné změně jízdních řádů s ohledem na úplnou uzavírku v Potštejně. Výlukové jízdní řády jsou řešeny podobným způsobem jako v minulém roce při stejné uzavírce. Počet spojů ve vašich obcích se nemění. Uzavírka začíná 5. 9. 2016 a předpokládané ukončení je do 25. 9. 2016 se snahou uzavírku zkrátit. O případném zkrácení uzavírky Vás budeme informovat.

Linka 700931 v Potštejně v době uzavírky staví navíc na zastávce Potštejn ,,u cukrárny“.

S ohledem na prodloužení jízdní doby jsou zavedeny výpomocné spoje mezi Sopotnicí a Českými Libchavami, kde je zaveden přestup na autobus směr Rychnov nad Kněžnou / Ústí nad Orlicí.

V ranní špičce přijíždí spoje do Rychnova nad Kněžnou ve svém pravidelném čase. Rovněž spoje obsluhující závod Škoda Auto Kvasiny a areály v Lipovce, jsou vedeny tak, aby ke Škodě Auto přijely ve standardní čas příjezdu a stejně tak po skončení pracovní doby odjížděly ve standardní čas odjezdu.

Jízdní řády naleznete v příloze.

Mgr. Petr Nosek

dopravní specialista – technolog veřejné dopravy
odbor dopravy a silničního hospodářství │oddělení dopravní obslužnosti
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
www.kr-kralovehradecky.cz