Ordinace praktického lékaře Medirr s.r.o. (lékaři MUDr. Luňák, MUDr. Beranová) z personálních důvodů ukončila svou činnost k 31.12.2022.  Zdravotní dokumentace každého pacienta bude předána novým jednotlivým zdravotnickým zařízením dle jejich žádosti, nikoliv jednotlivým osobám.

Další pokračování ordinace praktického lékaře pro dospělé  Medirr s.r.o. je v jednání. Pokud  budou jednání úspěšná, bude zachován provoz ordinace  i nadále. Medirr s.r.o.


Informace ke svozu odpadů – Svoz směsného komunálního odpadu z popelnic probíhá vždy ve čtvrtek od 5:00 do 22:00 hodin. V tuto dobu je třeba mít popelnici připravenou ke svozu – v opačném případě nebude vyvezena bez náhrady. Počínaje lednem 2023 nebudou poškozené a označené popelnice svozovou firmou vyváženy. V tomto případě pokud máte popelnici označenou samolepkou jako poškozenou, je třeba si do konce letošního roku na své náklady zajistit popelnici novou, která bude splňovat technickou normu EN 840, zejména tyto parametry: vyrobena z plastu HDPE a odolná vůči UV záření, chemickým, biologickým vlivům a mrazu.

V případě problémů kontaktujte prosím přímo dispečink svozové firmy: EKOLA České Libchavy s.r.o., České Libchavy 172, web: www.mariuspedersen.cz na těchto telefonních číslech:

V případě nevyvezených popelnic – Lenka Holečková, tel.: 493 646 340, e-mail: lenka.holeckova@mariuspedersen.cz

V případě poškozených nebo ztracených nádob při svozu – Denisa Videnská, tel.: 493 646 344, e-mail: denisa.videnska@mariuspedersen.cz


Odstávky elektřiny


SMS Infokanál dne 11.01.2023

V sobotu 14.01.2023 od 20:00 h. se v Městském klubu Sokolovna koná VAMBERECKÁ TANČÍRNA (společenské tance) http://vamberk.cz/kalendar-akci/tancirna-2/

V pátek 20.01.2023 od 20:00 h. se v Městském klubu Sokolovna koná PLES KRPŠ http://vamberk.cz/kalendar-akci/ples-krps-5/

V sobotu 21.01.2023 od 20:00 h. se v Městském klubu Sokolovna koná DISCO PARTY http://vamberk.cz/kalendar-akci/disco-party/

SMS Infokanál dne 04.01.2023

V neděli 08.01.2023 od 15:00 hod. se v kostele sv. Prokopa ve Vamberku koná koncert hudební skupiny GEMMA. Vstupné dobrovolné.

SDH Peklo zve na HASIČSKÝ PLES v pátek 13.01.2023. Předprodej vstupenek v pekelské hospodě nebo na tel. 775421886. http://vamberk.cz/kalendar-akci/hasicsky-ples-sdh-peklo-2/

Ve dnech 06.-08.01.2023 v našem městě proběhne TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. http://vamberk.cz/kalendar-akci/trikralova-sbirka-4/