Ordinace praktického lékaře Medirr s.r.o. (lékaři MUDr. Luňák, MUDr. Beranová) z personálních důvodů ukončila svou činnost k 31.12.2022.  Zdravotní dokumentace každého pacienta bude předána novým jednotlivým zdravotnickým zařízením dle jejich žádosti, nikoliv jednotlivým osobám.

Další pokračování ordinace praktického lékaře pro dospělé  Medirr s.r.o. je v jednání. Pokud  budou jednání úspěšná, bude zachován provoz ordinace  i nadále. Medirr s.r.o.


Informace ke svozu odpadů – Svoz směsného komunálního odpadu z popelnic probíhá vždy ve čtvrtek od 5:00 do 22:00 hodin. V tuto dobu je třeba mít popelnici připravenou ke svozu – v opačném případě nebude vyvezena bez náhrady. Počínaje lednem 2023 nebudou poškozené a označené popelnice svozovou firmou vyváženy. V tomto případě pokud máte popelnici označenou samolepkou jako poškozenou, je třeba si do konce letošního roku na své náklady zajistit popelnici novou, která bude splňovat technickou normu EN 840, zejména tyto parametry: vyrobena z plastu HDPE a odolná vůči UV záření, chemickým, biologickým vlivům a mrazu.

V případě problémů kontaktujte prosím přímo dispečink svozové firmy: EKOLA České Libchavy s.r.o., České Libchavy 172, web: www.mariuspedersen.cz na těchto telefonních číslech:

V případě nevyvezených popelnic – Lenka Holečková, tel.: 493 646 340, e-mail: lenka.holeckova@mariuspedersen.cz

V případě poškozených nebo ztracených nádob při svozu – Denisa Videnská, tel.: 493 646 344, e-mail: denisa.videnska@mariuspedersen.cz


Odstávky elektřiny


Integrace válečných uprchlíků z Ukrajiny ve městě Vamberk

Realizováno za finanční podpory Ministerstva vnitra

Název programu: Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022

Název  projektu: Integrace válečných uprchlíků z Ukrajiny ve městě Vamberk

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 č.: 21/2022/ICOBCEKOLUKR

Výše dotace: 494.000 Kč

Doba realizace projektu: 01.03.2022 – 31.12.2022

Cíl projektu: Zajištění integrace uprchlíků z Ukrajiny s přidělenou dočasnou ochranou do společnosti, která spočívá zejména v zajištění koordinace, poradenství, zajištění integračních kurzů, zajištění prevence sociálního vyloučení a xenofobních nálad a v podpoře integrace držitelů dočasné ochrany, která je zaměřená jak na děti a mládež, tak dospělých osob.

Popis projektu: Projekt je zaměřen na zajištění integrace uprchlíků z Ukrajiny na území města Vamberka a pověřených obcí a spočívá v zajištění informační a koordinační pomoci, dále v poskytování asistence a doprovodu při zajištění základních potřeb uprchlíků a zajištění integračních kurzů, resp. v poskytování potřebné „pomoci“ uprchlíkům, která usnadňuje život v „novém“ prostředí a běžném životě a podporuje sociokulturní dovednosti cca 195 osob s udělenou dočasnou ochranou na území města.

SMS Infokanál dne 11.01.2023

V sobotu 14.01.2023 od 20:00 h. se v Městském klubu Sokolovna koná VAMBERECKÁ TANČÍRNA (společenské tance) http://vamberk.cz/kalendar-akci/tancirna-2/

V pátek 20.01.2023 od 20:00 h. se v Městském klubu Sokolovna koná PLES KRPŠ http://vamberk.cz/kalendar-akci/ples-krps-5/

V sobotu 21.01.2023 od 20:00 h. se v Městském klubu Sokolovna koná DISCO PARTY http://vamberk.cz/kalendar-akci/disco-party/